Återresa från ett annat nordiskt land

Du kan få ersättning för tilläggskostnader som orsakats av hemresan om du insjuknar i ett annat nordiskt land och måste använda ett dyrare färdsätt för återresan än planerat.


Sjukförsäkringsinstitutionen i ditt vistelseland ersätter tilläggskostnader som orsakas av hemresan om du har insjuknat i ett annat nordiskt land och fått sjukvård där. Ersättningar betalas om du på basis av ett läkarintyg måste använda ett dyrare färdsätt för hemresan än planerat.

Kostnader för ett dyrare färdsätt på grund av sjukdom ersätts även om du i stället för hemmet reser direkt till den offentliga hälso- och sjukvården i Finland.

Ta reda på hur du kan ansöka om ersättning hos sjukförsäkringsinstitutionen i ditt vistelseland före hemresan. Du kan ansöka om ersättningar även i efterhand hos FPA med blankett SV 128.