Resor i samband med vård utomlands

FPA ersätter resekostnader i samband med vård om du har fått vård i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz. Resekostnader ersätts inte om de har uppstått i ett annat land än ett EU-/EES-land eller Schweiz.


Du kan få ersättning för resekostnader, om

  • kostnaderna har uppstått från resor i samband med sjukvård eller vård vid graviditet eller förlossning i ett EU-/EES-land eller Schweiz
  • kostnaderna enkel väg överstiger självrisken på 25 euro
  • du har betalat alla vårdkostnaderna själv.

FPA ersätter resekostnaderna i huvudsak enligt det billigaste färdsättet till den närmaste vårdenheten. I allmänhet är det ett offentligt kommunikationsmedel, till exempel tåg eller buss. Resekostnaderna ersätts på basis av Finlands sjukförsäkringslag.

FPA ersätter resekostnaderna fram till vårdenheten om du har beviljats ett förhandstillstånd för vård i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz.

Resor i samband med vård utomlands ordnas alltid enligt lokal lagstiftning och praxis.

Ansök om ersättning inom sex månader

Om du inte har fått ersättning för resekostnaderna från någon annan instans, kan du ansöka om ersättning för resekostnader utomlands inom sex månader från betalningen från FPA med blankett SV 128.