Ersättning av resor för personer från utlandet

Om du vistas tillfälligt i Finland tryggar EU-lagstiftningen din rätt att få sjukvård och sjuktransporter på samma sätt som de ordnas för dem som är bosatta i Finland. Om du planerar vård i Finland står du själv för resekostnaderna i samband med vård.


Du kan få ersättning från FPA för resekostnader i samband med vård i Finland om

  • du bor stadigvarande eller är sjukförsäkrad i Finland
  • du är sjukförsäkrad i ett annat EU-/EES-land, Schweiz eller Australien och har fått medicinskt nödvändig vård under en tillfällig vistelse i Finland
  • bor stadigvarande i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz och Finland ansvarar för dina sjukvårdskostnader (pensionärer)
  • du har vått vård i Finland med ett förhandstillstånd som ditt bosättningsland beviljat (blankett S2).

Du kan ansöka om ersättning för resekostnaderna från FPA med blankett SV 4 inom sex månader från betalningen.

Om du söker vård i Finland står du i allmänhet själv för kostnaderna för sjukresor

Om du kommer från ett annat EU-land och söker dig till vård i Finland utan ett förhandstillstånd (blankett S2) ansvarar du alltid själv för resekostnaderna i samband med vård samt för kostnaderna som uppstår från transporter mellan sjukhus i Finland. Om du har beviljats ett förhandstillstånd (blankett S2) för vård i Finland, kan du få ersättning från FPA för resekostnader som uppstått i Finland på samma sätt som de som är bosatta i Finland.

Om ett annat EU-/EES-land eller Schweiz inte ansvarar för dina vårdkostnader är det i allmänhet du själv som står för resekostnaderna i samband med vård.

Du betalar en självrisk för ambulanstransport med det europeiska sjukvårdskortet

Du betalar en självrisk för ambulans- och räddningshelikoptertransport i Finland om du visar upp det europeiska sjukvårdskortet för ambulanspersonalen. År 2018 är självriskandelen 25 euro.

Om du bor stadigvarande i ett annat nordiskt land kan du i stället för det europeiska sjukvårdskortet även visa upp en identitetshandling. Om du bor stadigvarande i Förenade kungariket kan du i stället för det europeiska sjukvårdskortet även visa upp ditt pass. Ambulanspersonalen måste få uppgifter om din varaktiga bostadsadress.

Om du bor stadigvarande i Australien kan du få ersättning från FPA för kostnader för ambulanstransport i efterhand på grundval av en överenskommelse om sjukvård mellan Finland och Australien.

Gränsöverskridande resor

Om du planerar vård i Finland måste du själv ordna och bekosta resan till Finland och återresan hem. FPA ersätter inte resekostnader från Finland till ditt hemland, utan du kan ansöka om ersättning från din sjukförsäkringsinstitution.

Om du bor i ett annat nordiskt land och på grund av din sjukdom måste använda ett dyrare färdsätt än planerat, kan du på grundval av den nordiska konventionen om social trygghet få ersättning från FPA för tilläggskostnader som återresan orsakar.