Återresa till ett annat nordiskt land

En person som är bosatt i ett annat nordiskt land har på grundval av den nordiska konventionen om social trygghet rätt att få ersättning för resekostnader om han eller hon blir akut sjuk och måste använda ett dyrare färdsätt för återresan än planerat.


Du kan få ersättning från FPA om du bor stadigvarande i ett annat nordiskt land och har insjuknat under en tillfällig vistelse i Finland och på grund av din sjukdom måste använda ett dyrare färdsätt för återresan än planerat. Förutsättningen är att du har vistats tillfälligt i Finland, till exempel en semesterresa.

Du kan ansöka om ersättning från FPA med blankett SV 4r. Till din ansökan ska du foga ett läkarintyg. Av läkarintyget ska framgå att du behövde anlita ett dyrare färdsätt än planerat på grund av sjukdom.  Kostnaderna ersätts i efterhand.

Du kan ansöka om ersättning i efterhand hos din sjukförsäkringsinstitution.

  • På grundval av den nordiska konventionen om social trygghet ersätter FPA de tilläggskostnader som uppstår från återresan, om du inte kan använda det planerade färdsättet för återresan till ett annat nordiskt land.
  • Till ersättningsansökan ska du bifoga en kvitterad faktura på resekostnaderna och ett läkarintyg som skrivits före återresan. Av läkarintyget ska det framgå att du har ett medicinskt motiverat behov att använda ett annat färdmedel för återresan än planerat.
  • Även kostnaderna för en ledsagare kan ersättas om en ledsagare är nödvändig på resan. Behovet av en ledsagare ska nämnas i läkarintyget.