Resor i samband med vård i Finland

FPA ersätter resekostnader i samband med vård i allmänhet till det närmaste sjukhuset eller den närmaste hälsovårdscentralen där du hade kunnat fått den nödvändiga vården.


FPA ersätter resekostnader i samband med vård om du bor i Finland. Dessutom ersätter FPA resekostnader till klienter som bor utomlands och som är sjukförsäkrade i Finland eller för vars sjukvårdskostnader Finland ansvarar för. Reseersättningar betalas även till klienter som har rätt till vård i Finland på basis av EU-lagstiftningen eller en internationell överenskommelse. Om du till exempel har fått vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland med det europeiska sjukvårdskortet, får du ersättning från FPA för resekostnader i samband med vård i Finland.

Resekostnaderna ersätts till det närmaste sjukhuset eller den närmaste hälsostationen

FPA ersätter resan till den närmaste vårdenheten inom offentlig eller privat hälso- och sjukhusvård.

Om du själv har valt vårdenheten utifrån det fria vårdvalet eller om den offentliga hälso- och sjukvården ordnar vården med en servicesedel, ersätter FPA resan

  • till primärvården högst enligt de kostnader som skulle uppstå för en resa till huvudhälsostationen i din hemkommun.
  • till specialiserad sjukvård högst enligt de kostnader som skulle uppstå för en resa till närmaste universitetssjukhus.

En resa till en vårdenhet inom den privata hälso- och sjukvården ersätts på samma sätt som en resa till den offentliga hälso- och sjukvården, då undersökningen eller vården ersätts från sjukförsäkringen.

  • FPA ersätter även resor till rehabilitering, då rehabiliteringen grundar sig på ett rehabiliteringsbeslut från FPA eller den offentliga hälso- och sjukvården.
  • FPA ersätter inte separata resor till apotek för att hämta läkemedel.
  • Du kan ansöka om ersättning för resekostnader från FPA inom sex månader från att kostnaderna har uppstått. Ansök om ersättning via FPA:s e-tjänst eller med blankett SV 4.

Resekostnaderna ersätts enligt det billigaste färdsättet

Du kan få ersättning för resor med sjukvård och vård vid graviditet och förlossning inom den offentliga eller privata hälso- och sjukvården, då kostnaden enkel väg överstiger självrisken på 25 euro.

FPA ersätter resekostnaderna i huvudsak enligt det billigaste färdsättet. I allmänhet är det ett offentligt kommunikationsmedel, till exempel tåg eller buss.

  • Om du använder ett annat färdsätt som inte är det billigaste, till exempel taxi, måste du ha ett intyg från hälsovården om behovet av detta färdsätt. Om du använder taxi på grund av trafikförhållanden, måste du motivera detta i din ersättningsansökan.
  • Om du reser till en hälsovårdsenhet eller rehabilitering och grund av din sjukdom har rätt till reseersättning för taxiresor från FPA, ska du beställa taxin från ditt sjukvårdsdistrikts lokala beställningsnummer. Då betalar du endast självriskandelen, 25 euro, för resan. Om du beställer taxiresan från en annat nummer måste du betala resan själv och då har du inte rätt till reseersättning.