Förflyttningar mellan sjukhus

Vårdgivaren kan flytta dig till en annan vårdinrättning för fortsatt vård. Om du flyttas från ett sjukhus i Finland till ett annat för vård är transporten i allmänhet avgiftsfri för dig. En förutsättning är att du är inskriven som patient vid sjukhuset.


Om du har kommit från utlandet till Finland och får vård inom den offentliga hälso- och sjukvården är förflyttningar mellan sjukhus avgiftsfria för dig i följande situationer

  • du är sjukförsäkrad i ett annat EU-/EES-land, Schweiz eller Australien och behöver medicinskt nödvändig vård under en tillfällig vistelse i Finland
  • du bor i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz, men Finland ansvarar för kostnaderna för din sjukvård
  • du har fått vård i Finland med ett förhandstillstånd som ditt bosättningsland har beviljat (blankett S2).

Om du inte är inskriven som patient vid sjukhuset blir du tvungen att själv betala de kostnader som förflyttningstransporten orsakar. Du kan i efterhand ansöka om ersättning från FPA eller din egen sjukförsäkringsinrättning för de kostnader som resan orsakat.

Du kan ansöka om ersättning från FPA med blankett SV 4 inom sex månader från betalningen.