Förflyttningar mellan sjukhus

Vårdgivaren kan flytta dig till en annan vårdinrättning för fortsatt vård. Om du flyttas från ett sjukhus i Finland till ett annat för vård är transporten i allmänhet avgiftsfri för dig. En förutsättning är att du är inskriven som patient vid sjukhuset.


Om du har kommit från utlandet till Finland och får vård inom den offentliga hälso- och sjukvården är förflyttningar mellan sjukhus avgiftsfria för dig i följande situationer

  • du är sjukförsäkrad i ett annat EU-/EES-land, Schweiz eller Australien och behöver medicinskt nödvändig vård under en tillfällig vistelse i Finland
  • du bor i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz, men Finland ansvarar för kostnaderna för din sjukvård
  • du har fått vård i Finland med ett förhandstillstånd som ditt bosättningsland har beviljat (blankett E 112 eller S2).

Om du inte är inskriven som patient vid sjukhuset blir du tvungen att själv betala de kostnader som förflyttningstransporten orsakar. Du kan i efterhand ansöka om ersättning från FPA eller din egen sjukförsäkringsinrättning för de kostnader som resan orsakat.

Du kan ansöka om ersättning från FPA med blankett SV 4 inom sex månader från betalningen.