Hur får man egentligen vård utomlands och andra frågor om hälsotjänsterna

19.7.2017

I juni frågade Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård om informationsbehov och erfarenheter relaterade till användningen av hälsotjänster. Syftet med enkäten var att kartlägga kundernas behov och önskemål för att utveckla kontaktpunktens kommunikation och webbtjänsten vardenhetsval.fi. Totalt 96 personer besvarade enkäten. Av de tillfrågade berättade 37 procent att antingen de själva eller någon närstående hade […]