Webbplatsen Vårdenhetsval.fi fyllde två år

2.10.2017

Webbplatsen Vårdenhetsval.fi firade sin 2-årsdag den 30 september 2017. När den lanserades var Vårdenhetsval.fi den första riksomfattande webbplatsen med heltäckande information både om den nationella valfriheten inom hälso- och sjukvården och om den gränsöverskridande hälso- och sjukvården. Vårdenhetsval.fi utvecklades av kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd, Folkpensionsanstalten […]

FPA:s blanketter för personer som flyttar från eller till Finland finns på internet

25.9.2017

FPA tillhandahåller alla blanketter för sina privatkunder och samarbetspartner i sin e-tjänst, där blanketterna är indelade efter ämnesområde. Ett av ämnesområdena är flyttning från eller till Finland och här finns bland annat blanketten för ansökan om rätt till vård vid flyttning från Finland. Du använder denna ansökan när du flyttar till ett annat EU-/EES-land eller […]

Vårdenhetsval.fi presenteras på Kommunmarknaden 13.–14.9.2017

11.9.2017

Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård presenterar webbplatsen www.vardenhetsval.fi på storevenemanget för kommunsektorn Kommunmarknaden. På webbplatsen finns ett omfattande informationspaket om hur man anlitar hälso- och sjukvårdstjänster i Finland och utomlands, om patientens rättigheter och ersättningen av vårdkostnader. Webbplatsen finns på finska, svenska, engelska och samiska och den ger information till medborgarna, de anställda inom […]

Kommunernas beslutsfattare samlas i Kommunernas hus: Vardenhetsval.fi är med på Kommunmarknaden den 13.–14.9.2017

4.9.2017

Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård presenterar webbtjänsten Vardenhetsval.fi på Kommunmarknaden, branschevenemanget för kommunsektorn som förväntas dra in nästan 7 000 besökare. Kommunmarknaden är Finlands enda forum för den offentliga sektorn och alla förvaltningar inom kommunsektorn är representerade på evenemanget. Också statsförvaltningen, företag och föreningar medverkar. Under två dagar dryftas aktuella teman inom kommunsektorn, till […]

Patient- och klientsäkerhetsstrategin förenhetligar säkerhetskulturen inom social- och hälsovården

21.8.2017

Patientsäkerhetsstrategin har förnyats till en patient- och klientsäkerhetsstrategi. Med hjälp av strategin som social- och hälsovårdsministeriet har uppdaterat utvecklas den finländska social- och hälsovården mot en enhetlig säkerhetskultur. Den första nationella patientsäkerhetsstrategin utarbetades för åren 2009–2013. Den nya strategin betjänar dem som anordnar och producerar social- och hälsovården samt social- och hälsovårdens personal, patienter, klienter […]

Våren 2017 blev köerna till den icke-brådskande specialiserade sjukvården kortare

14.8.2017

Köerna till den icke-brådskande specialiserade sjukvården i Finland har blivit kortare, då antalet patienter som har stått i vårdkön i över ett halvår har under våren minskat med 1 200 jämfört med situationen i slutet av december. Antalet patienter som stått i kön länge är över 200 mindre än vid samma tidpunkt år 2016. Så […]

Svara på enkäten – påverka kommunikationen hos kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård

15.6.2017

Har du erfarenhet av att använda hälsotjänster utomlands? Varifrån har du sökt information om hälsotjänster i Europa eller ännu längre bort? På vilka sätt och varifrån tycker du att man borde få information om detta? Med den här korta webbenkäten kan du berätta din åsikt om användningen av hälsotjänster utomlands. Din åsikt är mycket viktig. […]

Gränslagen som revideras vidare till riksdagen

14.6.2017

Riksdagen föreslår ändringar i lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård, den så kallade gränslagen, och på sjukförsäkringslagen. Utgångspunkten skulle fortsättningsvis vara att kostnader för hälsotjänster utomlands skulle enbart ersättas för sådana hälsotjänster som ingår i tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården i Finland. Detta skulle avse de hälsotjänster för vars kostnader landskapet skulle ha ansvarat i […]

Följ Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård nu på Twitter

9.6.2017

Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård har öppnat ett eget Twitterkonto, följ oss på @rajayhteyspiste. Den första tweeten flög ut i världen den 4 maj och lästes av över 3 000 Twitteranvändare. Det nya Twitterkontot fokuserar på att förmedla information om användningen av hälsotjänster i Finland och utomlands. Välkommen att dela, följa och kommentera våra […]

Ersättning från sjukförsäkringen för tandvård utomlands: Estland ger fortfarande mest tandvård

7.6.2017

EU-lagstiftningen gör det möjligt för finländarna att söka sig till tandvård i ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz. Man kan uppsöka vård antingen med ett förhandstillstånd som utfärdats av FPA eller på eget initiativ. Om du besöker tandläkaren på eget initiativ, kan du ansöka om ersättning från FPA på samma grunder som för vård […]