Våren 2017 blev köerna till den icke-brådskande specialiserade sjukvården kortare

14.8.2017

Köerna till den icke-brådskande specialiserade sjukvården i Finland har blivit kortare, då antalet patienter som har stått i vårdkön i över ett halvår har under våren minskat med 1 200 jämfört med situationen i slutet av december. Antalet patienter som stått i kön länge är över 200 mindre än vid samma tidpunkt år 2016. Så […]

Svara på enkäten – påverka kommunikationen hos kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård

15.6.2017

Har du erfarenhet av att använda hälsotjänster utomlands? Varifrån har du sökt information om hälsotjänster i Europa eller ännu längre bort? På vilka sätt och varifrån tycker du att man borde få information om detta? Med den här korta webbenkäten kan du berätta din åsikt om användningen av hälsotjänster utomlands. Din åsikt är mycket viktig. […]

Gränslagen som revideras vidare till riksdagen

14.6.2017

Riksdagen föreslår ändringar i lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård, den så kallade gränslagen, och på sjukförsäkringslagen. Utgångspunkten skulle fortsättningsvis vara att kostnader för hälsotjänster utomlands skulle enbart ersättas för sådana hälsotjänster som ingår i tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården i Finland. Detta skulle avse de hälsotjänster för vars kostnader landskapet skulle ha ansvarat i […]

Följ Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård nu på Twitter

9.6.2017

Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård har öppnat ett eget Twitterkonto, följ oss på @rajayhteyspiste. Den första tweeten flög ut i världen den 4 maj och lästes av över 3 000 Twitteranvändare. Det nya Twitterkontot fokuserar på att förmedla information om användningen av hälsotjänster i Finland och utomlands. Välkommen att dela, följa och kommentera våra […]

Ersättning från sjukförsäkringen för tandvård utomlands: Estland ger fortfarande mest tandvård

7.6.2017

EU-lagstiftningen gör det möjligt för finländarna att söka sig till tandvård i ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz. Man kan uppsöka vård antingen med ett förhandstillstånd som utfärdats av FPA eller på eget initiativ. Om du besöker tandläkaren på eget initiativ, kan du ansöka om ersättning från FPA på samma grunder som för vård […]

Personer utan hemkommun har rätt att använda hälsotjänster mot klientavgiften

2.6.2017

Ett särdrag i vårt offentliga servicesystem har varit hälsotjänsterna som ordnas bosättningsbaserat. Tjänsterna är lokala och tillhandahålls för invånarna i den egna kommunen. Ersättning för sjukvårdskostnaderna får alla som är sjukförsäkrade i Finland. Också en utlänning som inte har en hemkommun eller en finländare som är stadigvarande bosatt utomlands kan ha rätt till de offentliga […]

Internationell social trygghet en allt mer aktuell fråga

31.5.2017

Många finländare flyttar till ett annat EU-land för att arbeta, studera eller bo i landet i pensionsåldern och använder hälsotjänsterna i det nya bosättningslandet. Också semesterfirare kan oväntat behöva sjukvård. Allt fler utlänningar söker sig också till hälso- och sjukvårdstjänsterna i Finland. Gränsöverskridande hälso- och sjukvård är dagens melodi. EU:s patientdirektiv trädde i kraft 2011 […]

Social- och hälsovårdsreformen samt lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård

18.5.2017

Regeringens proposition med förslag till ändring av lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård, den så kallade gränslagen, går i slutet av maj vidare till behandling i riksdagen. Regeringspropositionen grundar sig på nödvändiga uppdateringar till följd av lagen om ordnandet av social- och hälsovården, valfrihetslagen och lagen om produktion av social- och hälsotjänster. Huvudpunkterna i lagpropositionen […]

Jämförelse av system för läkemedelsersättning: I Finland finns det allt fler nya läkemedel på marknaden

11.5.2017

– Det är intressant att jämföra Finland och Nya Zeeland, eftersom länderna har liknande hälso- och sjukvårdssystem, vars kostnader per invånare ligger nära varandra. Dock har dessa länder mycket olika system för läkemedelsersättning och mycket olika läkemedelsmarknader, säger FPA:s forskare, provisor Katri Aaltonen. Hur långt räcker läkemedelsersättningen i Finland och på Nya Zeeland? I Finland […]

Vårdenhetsval.fi presenteras på evenemanget TERVE-SOS 2017 4–5.5.2017

3.5.2017

Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård presenterar webbplatsen Vårdenhetsval.fi på Finlands största utbildningsevenemang inom social- och hälsovården, TERVE-SOS, som ordnas i Mässcentret i Helsingfors 4–5.5.2017. Sakkunniga hos FPA som är insatta i frågor som gäller social- och hälsovårdsreformen besöker också vår monter. Informationspaket för medborgare och vårdpersonal Webbplatsen Vårdenhetsval.fi innehåller ett digert informationspaket om valfriheten […]