Ut i världen går färden med kontaktpunktens julkalender

4.12.2017

Visste du att webbplatsen vårdenhetsval.fi innehåller  om hälso- och sjukvårdstjänsterna i mer än 50 länder. På sidorna om varje land hittar du information om hälso- och sjukvårdstjänsterna i landet, särskilda omständigheter kring att ge och få vård i landet, avgifter samt sjukförsäkringsinstitutionen och andra hälsovårdsmyndigheter i landet. Beskrivningarna hör till det mest lästa innehållet på […]

Redan nästan 1,8 miljoner finländare har det europeiska sjukvårdskortet

13.7.2017

FPA har utfärdat EHIC-kortet, det europeiska sjukvårdskortet, till nästan 1,8 miljoner finländare. Antalet kort har ökat stabilt sedan 2012, då FPA enligt sin statistik hade utfärdat cirka 1,2 miljoner kort. Alla personer för vars sjukvårdskostnader Finland ansvarar har rätt till det  (European Health Insurance Card, EHIC). Du kan beställa det kostnadsfria kortet från FPA. Kortet […]

Användningen av hälsotjänster utomlands och FPA-ersättningen

7.7.2017

Kostnaderna för sjukvård utomlands och ersättningarna som betalats ut till klienter i efterhand har ökat något enligt den statistik som FPA har sammanställt om finländarnas akuta sjukdomsfall och  uppsökande av vård på eget initiativ utanför hemlandets gränser. I statistiken beaktas endast de fall där klienten har betalat samtliga kostnader själv och ansökt om ersättning av […]

Nya sidor om internationell sjukvård på fpa.fi

30.6.2017

Hur får man sjukvård utomlands? Vem betalar för vården? Bekanta dig med de förnyade FPA sidorna. De nya webbsidorna om  har publicerats på finska, svenska och engelska på fpa.fi. Förnyelsen är en del av en större helhet – i juni publicerades även den omfattande helheten . Där hittar du information bland annat om den sociala […]

THL:s statistik: Vårdköerna är olika långa i olika sjukvårdsdistrikt

10.4.2017

I slutet av december 2016 väntade 115 823 patienter på vård vid sjukvårdsdistriktens sjukhus och av dem hade nästan 2 000 köat till icke-brådskande vård i mer än ett halvår, framgår det ur THL:s statistikrapport. Snabbast fick klienterna icke-brådskande specialiserad sjukvård i Egentliga Finland och i Satakunta. Antalet patienter som köat i mer än ett […]

Ingångssidan på Vardenhetsval.fi har förnyats

22.3.2017

Aktuella ärenden och det viktigaste innehållet på webbplatsen har lyfts fram på den nya ingångssidan till webbplatsen Vardenhetsval.fi som togs i bruk i mars. Målet med den förnyade webbplatsen är att hjälpa läsarna att hitta den mest lästa och mest aktuella informationen bland webbplatsens mångsidiga innehåll. Följ aktuella nyheter och hitta det viktigaste innehållet Längst […]

Följ beredningen av social- och hälsovårdsreformen på webbplatsen alueuudistus.fi

27.2.2017

I vårdreformen som bereds som bäst förnyas hela den offentliga social- och hälsovården. Du kan följa hur beredningen av reformen framskrider på webbplatsen , dit man samlat ett täckande informations- och materialpaket om reformen. För webbplatsen alueuudistus.fi och kommunikationen kring reformen ansvarar social- och hälsovårdsministeriet samt finansministeriet. Vård- och landskapsreformen är en av de största […]

Vårdenhetsval.fi erbjuder information också på teckenspråk

9.2.2017

Den centrala informationen på webbplatsen Vårdenhetsval.fi har publicerats på teckenspråk på adressen . Webbplatsen Vårdenhetsval.fi betjänar dem som anlitar hälso- och sjukvårdstjänster samt hälso- och sjukvårdspersonal. Den erbjuder information om patientens möjligheter och rättigheter att anlita hälso- och sjukvårdstjänster i Finland och utomlands. På webbplatsen finns också information om klientavgifter, vårdkostnader och ersättningar för dessa. […]

Bekanta dig med webbplatsen på teckenspråk

9.2.2017

Vi har publicerat det viktigaste innehållet på webbplatsen Vardenhetsval.fi på både finskt och finlandssvenskt teckenspråk. ges bland annat information om hur du kan välja hälsostation eller sjukhus i Finland, hur en flytt utomlands påverkar din rätt till sjukvård och hur du ska gå tillväga för att få planerad vård utomlands. Du kan läsa innehållet på […]

Det europeiska sjukvårdskortet väckte intresse på resemässan

23.1.2017

FPA och webbtjänsten Vardenhetsval.fi medverkade på mässan Matka 2017 i Helsingfors mässcentrum i slutet av januari. Det var livat på vår avdelning när drygt ett tusen besökare beställde det europeiska sjukvårdskortet under sitt mässbesök. Vi tackar också alla som deltog i vår enkät om webbtjänsten och utlottningen. Under mässan samlade vi också besökarnas favoritdestinationer på världskartan […]