Statistik om gränsöverskridande hälso- och sjukvård 2017

8.6.2018

 för år 2017 som sammanställts av Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård och FPA visar att det skett både ökningar och minskningar i kostnaderna och ersättningarna för internationell hälso- och sjukvård. Kostnaderna och ersättningarna för nödvändig vård som getts i EU- och EES-länderna och Schweiz har ökat jämfört med det föregående året. De kostnader för nödvändig […]

Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård med på evenemanget TERVE-SOS 2018 den 8–9 maj

7.5.2018

Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård presenterar webbtjänsten Vardenhetsval.fi på social- och hälsobranschens evenemang TERVE-SOS. Evenemanget ordnas i Verkatehdas i Tavastehus den 8–9 maj 2018.  är en årlig mötesplats för social- och hälsobranschen där nästan ett tusen beslutsfattare och yrkesmänniskor samlas. På programmet står avgiftsbelagda seminarier, kostnadsfritt program och ett gratis utställningsområde. Kontaktpunkten för gränsöverskridande […]

Kontaktpunkterna för gränsöverskridande hälso- och sjukvård betjänar i varje EU-land

11.4.2018

Varje EU-land har minst en kontaktpunkt för gränsöverskridande hälso- och sjukvård som ger information om hälso- och sjukvårdstjänsterna i landet eller regionen och om användningen av dem. Kontaktpunkterna förmedlar information på sina webbplatser och de flesta av dem betjänar klienterna även per e-post eller telefon. Om du är intresserad av hälso- och sjukvårdstjänsterna i Sverige, […]

Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård har fått smeknamnet Rajis

21.3.2018

I februari efterlyste Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård en smidig kortform för namnet. Vi fick fantastiskt många svar och förslag: bland namnförslagen fanns bland annat RYTY, Rajapiste, RAITA-piste, Ryppi, FINIS och PanTer. Efter noggrant övervägande valde juryn den finskspråkiga kortformen Rajis för kontaktpunkten. Enligt juryn är namnet smidigt att uttala, påminner om kontaktpunktens riktiga […]

Hittar du på en kortform för Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård?

12.2.2018

Dagens ansiktsgymnastik, var så goda. Sätt dig bekvämt och försök säga följande meningar högt: Sju sjösjuka sjömän sköttes av sju undersköna sjuksköterskor på skeppet Shang Hai. Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård Farfar, får får får? Nej, får får inte får, får får lamm. Flyg fula fluga och den fula flugan flög. Precis, vårt officiella […]

Den landspecifika informationen hjälper dig när du använder hälsovårdstjänster utomlands

7.2.2018

Den populära landspecifika informationen på Vardenhetsval.fi har förnyats. Nu är sidans information om användningen av hälsovårdstjänster i EU- och EES-länderna och Schweiz ännu tydligare dispositionerad. Du har nytta av den  framför allt om du insjuknar akut utomlands och behöver vård innan du kan återvända hem. Du kan ha nytta av informationspaketen även när du överväger […]

EU-medborgarnas kunskaper om gränsöverskridande hälso- och sjukvård fortfarande bristfälliga

29.1.2018

Patienterna söker sig inte lätt till planerad vård i ett annat EU-land och känner inte heller till sina rättigheter, säger en färsk undersökning av ANEC, som stöder de europeiska konsumenternas intressen i standardiseringsarbetet. Av de 1 656 EU-medborgarna som besvarade ANECs enkät hade 37 procent fått vård i ett annat EU-land på grund av akut […]

Säsongsarbetare och ICT-anställda och användningen av hälsotjänster i Finland

22.1.2018

Bärplockare från Thailand, IT-expert från Indien, hotellreceptionist från Ryssland. I Finland vistas och arbetar varje år tusentals säsongsarbetare som kommer från länder utanför EU, från de så kallade tredje länderna, och några hundra ICT-anställda (intra-corporate transfer), till exempel som direktörer för internationella bolag. Som användare av de offentliga hälso- och sjukvårdstjänsterna likställs säsongsarbetare och ICT-anställda […]

Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård och FPA deltar i årets resemässa 18–21.1.2018

16.1.2018

På vår mässavdelning kan man fråga om sjukvård i internationella situationer, bekanta sig med webbtjänsten Vårdenhetsval.fi och beställa ett europeiskt sjukvårdskort. Sakkunniga från FPA och från Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård är anträffbara på avdelning 6p60. Webbtjänsten Vårdenhetsval.fi ger information om hälso- och sjukvårdstjänster i Finland och utomlands. Webbplatsen är till hjälp i frågor […]

Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård deltar i resemässan 2018

9.1.2018

Sakkunniga från Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård och från FPA finns på plats på årets resemässa 18–21.1.2018 på avdelning 6p60. På vår mässavdelning, ett mosaiklandskap från Barcelona, kan du bekanta dig med webbtjänsten Vårdenhetsval.fi, fråga om hälso- och sjukvård i internationella situationer och beställa ett europeiskt sjukvårdskort. Webbtjänsten Vårdenhetsval.fi ger information om hälso- och […]