THL:s statistik: Vårdköerna är olika långa i olika sjukvårdsdistrikt

10.4.2017

I slutet av december 2016 väntade 115 823 patienter på vård vid sjukvårdsdistriktens sjukhus och av dem hade nästan 2 000 köat till icke-brådskande vård i mer än ett halvår, framgår det ur THL:s statistikrapport. Snabbast fick klienterna icke-brådskande specialiserad sjukvård i Egentliga Finland och i Satakunta. Antalet patienter som köat i mer än ett […]

Ingångssidan på Vardenhetsval.fi har förnyats

22.3.2017

Aktuella ärenden och det viktigaste innehållet på webbplatsen har lyfts fram på den nya ingångssidan till webbplatsen Vardenhetsval.fi som togs i bruk i mars. Målet med den förnyade webbplatsen är att hjälpa läsarna att hitta den mest lästa och mest aktuella informationen bland webbplatsens mångsidiga innehåll. Följ aktuella nyheter och hitta det viktigaste innehållet Längst […]

Följ beredningen av social- och hälsovårdsreformen på webbplatsen alueuudistus.fi

27.2.2017

I vårdreformen som bereds som bäst förnyas hela den offentliga social- och hälsovården. Du kan följa hur beredningen av reformen framskrider på webbplatsen , dit man samlat ett täckande informations- och materialpaket om reformen. För webbplatsen alueuudistus.fi och kommunikationen kring reformen ansvarar social- och hälsovårdsministeriet samt finansministeriet. Vård- och landskapsreformen är en av de största […]

Vårdenhetsval.fi erbjuder information också på teckenspråk

9.2.2017

Den centrala informationen på webbplatsen Vårdenhetsval.fi har publicerats på teckenspråk på adressen . Webbplatsen Vårdenhetsval.fi betjänar dem som anlitar hälso- och sjukvårdstjänster samt hälso- och sjukvårdspersonal. Den erbjuder information om patientens möjligheter och rättigheter att anlita hälso- och sjukvårdstjänster i Finland och utomlands. På webbplatsen finns också information om klientavgifter, vårdkostnader och ersättningar för dessa. […]

Bekanta dig med webbplatsen på teckenspråk

9.2.2017

Vi har publicerat det viktigaste innehållet på webbplatsen Vardenhetsval.fi på både finskt och finlandssvenskt teckenspråk. ges bland annat information om hur du kan välja hälsostation eller sjukhus i Finland, hur en flytt utomlands påverkar din rätt till sjukvård och hur du ska gå tillväga för att få planerad vård utomlands. Du kan läsa innehållet på […]

Det europeiska sjukvårdskortet väckte intresse på resemässan

23.1.2017

FPA och webbtjänsten Vardenhetsval.fi medverkade på mässan Matka 2017 i Helsingfors mässcentrum i slutet av januari. Det var livat på vår avdelning när drygt ett tusen besökare beställde det europeiska sjukvårdskortet under sitt mässbesök. Vi tackar också alla som deltog i vår enkät om webbtjänsten och utlottningen. Under mässan samlade vi också besökarnas favoritdestinationer på världskartan […]

FPA och Vårdenhetsval.fi med på resemässan 19–22.1.2017

18.1.2017

FPA och Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård presenterar det europeiska sjukvårdskortet och webbplatsen Vårdenhetsval.fi på resemässan på avdelning 6p60. Webbtjänsten Vårdenhetsval.fi ger aktuell information om att anlita hälso- och sjukvårdstjänster i Finland och utomlands. Webbplatsen är till hjälp i frågor som gäller hälso- och sjukvård i internationella situationer, t.ex. om man insjuknar akut utomlands […]

Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård betjänar på internet och via e-post – telefontjänsten upphör den 31.12.2016

30.12.2016

Tjänsterna vid kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård ändras i början av 2017. Kontaktpunktens telefontjänst på numret 020 634 0400 upphör den 31.12.2016. Telefontjänsten läggs ned eftersom antalet frågor som hör till kontaktpunktens ansvarsområde har varit litet. I fortsättningen betjänar vi främst på webbplatsen www.hoitopaikanvalinta.fi. Om du inte hittar den information som du söker på […]

Så här gör du anmälan om byte av hälsostation

15.12.2016

Som klient inom den offentliga hälso- och sjukvården kan du välja vilken hälsovårdscentral och hälsostation du vill använda. Du kan välja en enhet i hela Finland och byta enhet högst en gång om året. Du kan bara vara klient vid en hälsostation samtidigt. Bytet av hälsostation ska meddelas skriftligt både till den nuvarande och den […]

Vårdenhetsval.fi nu också på samiska

7.11.2016

Webbtjänsten Vårdenhetsval.fi har öppnats på samiska på adressen . Tjänsten ger information om hälso- och sjukvårdstjänster i Finland och utomlands. Vårdenhetsval.fi är en webbtjänst inom hälso- och sjukvården. Den är ett samarbete mellan Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård, Institutet för hälsa och välfärd, FPA och Social- och hälsovårdsministeriet. Webbplatsen betjänar alla som anlitar hälso- […]