Val av yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som behandlar patienten

Hur kan jag välja behandlande läkare? Du kan välja vilken legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, vanligtvis en läkare eller sjukskötare, som ska behandla dig om valet går att ordna med tanke på verksamheten vid hälsostationen. Det rekommenderas att du kontaktar din egen hälsostation direkt när det gäller valet av behandlande läkare.

Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Legitimerade yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Informationen om alla legitimerade yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården förs till registret JulkiTerhikki som upprätthålls av Valvira. Registret är offentligt och öppet för allmänheten. I registret kan du kontrollera yrkeskvalifikationen av en person som behandlat dig. I registret finns uppgift om personens födelseår, registreringsnummer och yrkesrättigheter. Legitimerade […]

Yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som behandlar patienten

Inom den offentliga hälso- och sjukvården styrs patienternas frihet att välja sin behandlande yrkesutbildade person inom hälso- och sjukvården av arbete i arbetspar, befolkningsansvar samt arbete i mångprofessionella team. Detta betyder att du, när du väljer läkare, på samma gång också väljer läkarens arbetspar eller hela vårdteamet. Ditt val kan dock inte tillgodoses om arbetsparet […]