Utredning av utländska recepts riktighet

Apoteken kan vid behov be kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård kontrollera rätten att förordna läkemedel hos en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården i ett annat medlemsland. Begäran skickas till kontaktpunkten per e-post (yhteyspiste(at)kela.fi). För att utreda saken behöver kontaktpunkten information om den yrkesutbildade person inom hälso- och sjukvården som har utfärdat receptet (namn, […]