Språk och patienthandlingar

På vilket språk ges hälso- och sjukvårdstjänsterna? Måste patienten behärska ett främmande språk? Varje land som tillämpar EU:s patientdirektiv är skyldigt att erbjuda tjänster endast på landets officiella språk. Det rekommenderas att patienten på förhand tar reda på om vården kan fås på ett språk som han eller hon behärskar. Patienten ansvarar vanligtvis själv för […]

Språkliga rättigheter

Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvård är skyldiga att klargöra för patienten hans eller hennes hälsotillstånd, vårdens betydelse, olika behandlingsalternativ och andra frågor som rör vården. Om patienten och vårdpersonalen inte talar samma språk ordnas vid behov tolkning. Patienter i Finland har alltid rätt att kostnadsfritt få information som rör den egna vården. I Finland […]

Språk som vården ges på i Finland

Finska och svenska är Finlands officiella språk och tjänster inom hälso- och sjukvård ges i allmänhet på dessa språk. I allmänhet talar de yrkesutbildade personerna inom hälso- och sjukvården även engelska. Vård ges på finska eller svenska beroende på om kommunen eller samkommunen som ordnar tjänsterna är en- eller tvåspråkig. I tvåspråkiga kommuner och samkommunen […]

Språk som vården ges på och tolkning

Om du söker dig till planerad vård utomlands ska du i förväg ta reda på vilka språk som används i vårdenheten. Vanligtvis betalar du själv eventuella kostnader för tolkning, om du har rest till ett annat land för att använda hälso- och sjukvårdstjänsterna. Om du insjuknar i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz under en tillfällig […]