Vårdpraxis

Med en god vårdpraxis kan man även förhindra risken att få en infektion i samband med vården och hindra smittospridning mellan personal och patient eller till andra patienter. Gällande vårdrekommendationer, enhetliga kriterier för att få vård och vårdgarantin kan möjliggöra en jämlikare hälso- och sjukvård. Nationella bevisunderbyggda vårdrekommendationer har publicerats på webbplatsen God medicinsk praxis. […]