Information om webbtjänsten

Tjänsten har förverkligats genom ett samarbete mellan Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård, social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd (THL) och FPA, och upprätthålls av Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Kontaktpunkten har placerats vid FPA och dess verksamhet grundas på EU-direktivet (2011/24) gällande tillämpningen av patienters rättigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård […]