Vårdkostnader när du söker vård i Finland

Vårdgivaren kan fakturera dig för kostnaderna för vården i förväg som ett så kallat förskott. Förskottet kan högst uppgå till summan av de uppskattade vårdkostnaderna. Du kan höra dig för om vårdpriserna direkt hos din vårdgivare. Du får vården genom att betala klientavgiften om du har beviljats förhandstillstånd Om du har beviljats förhandstillstånd (blankett S2) […]

Kostnader för medicinskt nödvändig vård

Personer som bor i ett annat nordiskt land kan även visa ett identitetsbevis. Personer som bor i Förenade kungariket kan även visa passet. Personer som bor i Australien får medicinskt nödvändig vård genom att visa upp sitt pass. Det europeiska sjukvårdskortet, identitetsbeviset eller passet ska vara giltigt när du får vården. Om du inte har […]

Vårdkostnader för en patient som kommer från utlandet

Inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland uppbärs alltid en lagstadgad klientavgift av patienten. Utöver klientavgiften kan du faktureras för de faktiska vårdkostnaderna, om du har kommit till Finland enkom för att söka vård och inte har ett förhandstillstånd som har beviljats av ditt bosättningsland (blankett S2) du kommer från ett annat land än […]

Resor i samband med vård utomlands

Du kan få ersättning för resekostnader, om kostnaderna har uppstått från resor i samband med sjukvård eller vård vid graviditet eller förlossning i ett EU-/EES-land eller Schweiz kostnaderna enkel väg överstiger självrisken på 25 euro du har betalat alla vårdkostnaderna själv. FPA ersätter resekostnaderna i huvudsak enligt det billigaste färdsättet till den närmaste vårdenheten. I […]

Ersättning för vård utomlands

Du får ersättningar från FPA för vårdkostnader utomlands om du har betalat kostnaderna själv. Ansök om ersättningar från FPA med blankett SV 128 inom sex månader från betalningen. För att få ersättning förutsätts i allmänhet att motsvarande vård skulle ha getts inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland eller att den hade ersatts som […]

Vårdkostnader och ersättningar i Finland

Vårdkostnader inom den offentliga hälso- och sjukvården Du får information om priserna för tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården från hälsostationerna och sjukvårdsdistrikten. För att använda tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården betalar du i allmänhet samma klientavgift som kommuninvånarna. Din hemkommun betalar faktiska vårdkostnaderna. Om du inte har hemkommun i Finland betalar […]

Flytt som studerande eller forskare

Om du flyttar från Finland för studier, en oavlönad praktik, forskning eller fortsatta studier utomlands, omfattas du vanligtvis av den finländska sjukförsäkringen under dina studier. Om du flyttar utomlands för en betald praktik, kan detta påverka din sjukförsäkring i Finland. Anmäl en utlandsvistelse som varar över tre månader och en permanent flytt till FPA. Anmäl […]