Flytt utanför EU-området

Vilka hälso- och sjukvårdstjänster du har tillgång till definieras i mottagarlandets nationella lagstiftning. Det finns stora skillnader mellan hälso- och sjukvårdssystemen i olika länder och också villkoren för att använda tjänsterna varierar mycket. Det rekommenderas att du på förhand tar reda på din rätt att använda tjänsterna inom hälso- och sjukvården i mottagarlandet samt avgifterna […]

Flytt till ett EU-/EES-land eller till Schweiz

Följande faktorer påverkar din rätt att få vård i EU-/EES-länderna och Schweiz efter att du flyttat: Är du efter att du flyttat sjukförsäkrad i Finland eller inte, flyttar du tillfälligt eller permanent och vad är orsaken till din flytt. Enligt EU-lagstiftningen har endast ett land i taget ansvaret för dina vårdkostnader. Vid flytt utfärdar detta […]

Din rätt till vård när du flyttar utomlands

När du flyttar utomlands permanent upphör din rätt till den finländska sjukförsäkringen och din rätt att använda den offentliga hälso- och sjukvårdens tjänster som kommuninvånare vanligtvis på flyttdatumet. Rätten att använda tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland baseras i första hand på hemkommunen. Om du har en hemkommun i Finland, kan du […]

Vård utomlands

Vad är patientdirektivet? Patientdirektivet stärker patientens rätt att söka sig till ett annat EU-land för att anlita hälso- och sjukvårdstjänster. Dessutom tryggar patientdirektivet patientens rätt att i efterhand få ersättning för vård som getts i ett annat EU-land på samma grunder som om motsvarande vård hade getts i hemlandet. Patientdirektivet förpliktar EU-länderna att ta emot […]

Från Finland till vård utomlands

Om en klient vill söka sig till vård utomlands, ska hen själv ta reda på vårdmöjligheterna i destinationslandet och vad som krävs i praktiken för att uppsöka vården. Klienten ansvarar själv även för översättning av patientjournalerna och för att skicka patientuppgifterna till vårdgivaren. hjälper klienten att välja vårdställe. Närmare information om att s finns på […]