Vård i Finland

När har en person som kommer från utlandet rätt till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland? Alla som är i behov av brådskande vård har alltid rätt att få sådan vård inom den offentliga hälso- och sjukvården, oberoende av nationalitet eller boningsort. Personer från andra länder än EU-/EES-länder, Schweiz och Australien står […]