Vanliga frågor om den nationella valfriheten inom hälso- och sjukvården

Svar på vanliga frågor om Val av hälsostation Val av sjukhus Val av yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som behandlar patienten Val av vårdenhet på en tillfällig boningsort