Vårdkostnader i Finland för en patient från utlandet

Inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland uppbärs alltid en lagstadgad klientavgift av patienten. Utöver klientavgiften kan du faktureras för de faktiska vårdkostnaderna, om du har kommit till Finland enkom för att söka vård och inte har ett förhandstillstånd beviljat av ditt bosättningsland (blankett S2) du kommer från ett land utanför EU-/EES eller Schweiz […]

Din rätt till vård i Finland

Din rätt att använda tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården grundar sig i allmänhet på om du har en hemkommun i Finland. Magistraten registrerar hemkommunen i befolkningsdatasystemet. Om du har en hemkommun i Finland kan du använda alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården i din hemkommun och du betalar samma klientavgift som […]