Inköp av läkemedel utomlands

Du kan köpa läkemedel i andra EU- och EES-länder antingen med ett separat pappersrecept eller med ett elektroniskt recept. Pappersrecept för läkemedelsinköp utomlands Be personen som ordinerar läkemedlet att förskriva ett recept som accepteras i EU- och EES-länderna. Receptet heter ”recept för inköp av läkemedel utomlands”. Du får en utskrift på engelska av receptet. Du […]

Användning av utländska recept i Finland

Ett recept som har förskrivits i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz ska expedieras i Finland om det innehåller följande information: • patientens efternamn, förnamn och födelsedatum • datumet för utfärdandet av receptet • uppgifter om den yrkesutbildade person inom hälso- och sjukvården som har utfärdat receptet: efternamn, förnamn, yrkeskvalifikation, direkta kontaktuppgifter (e-postadress och telefonnummer eller […]