Recept för inköp av läkemedel utomlands

Ett recept som har skrivits ut i ett annat EU-land ska kunna expedieras i finländska apotek, och finländska recept ska kunna expedieras i andra EU-länder. Det ömsesidiga erkännande av europeiska recept som bygger på EU:s patientdirektiv gäller enbart EU-länder. EES-länder och Schweiz kan expediera recept som skrivits ut i EU-länder, men de har ingen skyldighet […]

Expediering av utländska recept i Finland

Ett recept som har skrivits ut i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz ska expedieras i Finland om det innehåller följande information: patientens efternamn, förnamn och födelsedatum datumet för utfärdandet av receptet uppgifter om den yrkesutbildade person inom hälso- och sjukvården som har utfärdat receptet: efternamn, förnamn, yrkeskvalifikation, direkta kontaktuppgifter (e-postadress och telefonnummer eller fax med […]

Utredning av utländska recepts riktighet

Apoteken kan vid behov be kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård kontrollera rätten att förordna läkemedel hos en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården i ett annat medlemsland. Begäran skickas till kontaktpunkten per e-post (yhteyspiste(at)kela.fi). För att utreda saken behöver kontaktpunkten information om den yrkesutbildade person inom hälso- och sjukvården som har utfärdat receptet (namn, […]