Inköp av läkemedel utomlands

Recept för inköp av läkemedel utomlands förskrivs med namnet på det verksamma ämnet. Receptet kan förskrivas med handelsnamnet om det är fråga om ett biologiskt läkemedel eller om det av medicinska skäl är motiverat att använda handelsnamnet. Läkaren ska motivera användningen av handelsnamnet på receptet. Receptet finns tillgängligt på finska-engelska och svenska-engelska. För receptet gäller […]

Användning av utländska recept i Finland

Ett recept som har förskrivits i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz ska expedieras i Finland om det innehåller följande information: patientens efternamn, förnamn och födelsedatum datumet för utfärdandet av receptet uppgifter om den yrkesutbildade person inom hälso- och sjukvården som har utfärdat receptet: efternamn, förnamn, yrkeskvalifikation, direkta kontaktuppgifter (e-postadress och telefonnummer eller fax med internationellt […]