Ungern

Akut insjuknande Information om sjukvård i Ungern ges av den nationella sjukförsäkringskassan . När du uppsöker en vårdenhet inom den offentliga hälso- och sjukvården ska du visa upp det europeiska sjukvårdskortet och identitetshandling eller pass. Då bör du få vården kostnadsfritt. Det lönar sig att ha med sig papperskopior av det europeiska sjukvårdskortet eller av […]