Ungern

Akut insjuknande Information om sjukvård i Ungern ges av den nationella sjukförsäkringskassan Országos Egészségbiztosítasi Pénztár (OEP). När du uppsöker en vårdenhet inom den offentliga hälso- och sjukvården ska du visa upp det europeiska sjukvårdskortet och identitetshandling eller pass. Då bör du få vården kostnadsfritt. Det lönar sig att ha med sig papperskopior av det europeiska […]