Ungern

Hälso- och sjukvårdssystemet Hälso- och sjukvårdssystemet i Ungern finansieras huvudsakligen via den ungerska sjukförsäkringskassan och från skattemedel. Sjukförsäkringen via sjukförsäkringskassan är allmän och ger tillgång till både öppenvård och sekundärvård. Hälso- och sjukvården är i regel kostnadsfri. Patienter betalar en självrisk för vissa tjänster, såsom läkemedel, tandvård och rehabilitering. Personer som inte är ungerska medborgare […]