Tyskland

Hälso- och sjukvårdssystemet Tysklands sjukförsäkringssystem består av två delar. Vid sidan av den lagstadgade sjukförsäkringen finns även privata sjukförsäkringar. För den lagstadgade sjukförsäkringen gäller vårdförmånsprincipen, enligt vilken personer som har den lagstadgade sjukförsäkringen inte behöver betala vårdgivaren (till exempel sin läkare) i förväg för vårdkostnaderna. I stället tillhandahåller vårdgivaren den önskade tjänsten och fakturerar i […]