Turkiet

Hälso- och sjukvård Sjukvården inom den offentliga hälso- och sjukvården motsvarar inte nivån i Finland och endast i sällsynta fall talar personalen engelska. Högklassiga privata tjänster finns att tillgå i de största städerna (till exempel Ankara, Antalya och Istanbul) och på stora turistorter. Läkarna inom den privata sektorn har ofta utbildat sig utomlands. I akuta […]