Språkliga rättigheter

Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvård är skyldiga att klargöra för patienten hans eller hennes hälsotillstånd, vårdens betydelse, olika behandlingsalternativ och andra frågor som rör vården. Om patienten och vårdpersonalen inte talar samma språk ordnas vid behov tolkning. Patienter i Finland har alltid rätt att kostnadsfritt få information som rör den egna vården. I Finland […]

Språk som vården ges på och tolkning

Om du söker dig till planerad vård utomlands ska du i förväg ta reda på vilka språk som används i vårdenheten. Vanligtvis betalar du själv eventuella kostnader för tolkning, om du har rest till ett annat land för att använda hälso- och sjukvårdstjänsterna. Om du insjuknar i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz under en tillfällig […]