Tjeckien

Hälso- och sjukvårdssystemet Tjeckien har ett system med en lagstadgad sjukförsäkring baserat på obligatoriskt medlemskap i en sjukförsäkringskassa. Sjukförsäkringskassorna måste anta alla som söker medlemskap och som har en lagstadgad rätt till detta (baserat på grundlagen); riskurval är inte tillåtet. Berättigade invånare får fritt välja sin sjukförsäkringskassa och sina vårdgivare. Apotek och diagnostiklaboratorier och dessutom […]