Tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården

Vad innebär det att definiera det nationella tjänsteutbudet i anslutning till patientdirektivet? Enligt patientdirektivet ersätts bara sådan vård som getts i ett EU-/EES-land eller Schweiz som patienten skulle ha fått inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland eller som FPA skulle ha betalat sjukvårdsersättning för. Tjänsteutbudet inom den finländska hälso- och sjukvården omfattar således […]

Tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården

Enligt huvudregeln omfattar tjänsteutbudet medicinskt och odontologiskt motiverat förebyggande av sjukdomar undersökningar för konstaterande av sjukdom vård rehabilitering Målet är att hälso- och sjukvården i Finland endast använder effektiva och trygga undersöknings-, behandlings- och rehabiliteringsmetoder som kan produceras till en rimlig kostnad. Därför har man ur tjänsteutbudet uteslutit verksamhet som innebär en orimligt stor risk […]