THL:s statistik: Vårdköerna är olika långa i olika sjukvårdsdistrikt

10.4.2017

I slutet av december 2016 väntade 115 823 patienter på vård vid sjukvårdsdistriktens sjukhus och av dem hade nästan 2 000 köat till icke-brådskande vård i mer än ett halvår, framgår det ur THL:s statistikrapport. Snabbast fick klienterna icke-brådskande specialiserad sjukvård i Egentliga Finland och i Satakunta. Antalet patienter som köat i mer än ett […]

Tillgång till vård

Tidsfrister för tillgång till vård För tillgången till vård har det stadgats tidsfrister, inom vilka din icke-brådskande vård måste ordnas. I ett nödfall har du rätt att få vård omedelbart vid jourmottagningen på den närmaste hälsostationen eller det närmaste sjukhuset. Kommunen och sjukvårdsdistriktet ska minst var fjärde månad publicera information om väntetiderna till vården på […]