Thailand

Hälso- och sjukvård Tillgången på hälso- och sjukvårdstjänster varierar i olika delar av Thailand. I Bangkok finns flera privata sjukhus med utländska och thailändska läkare. De flesta har utbildat sig utomlands antingen i Europa eller i Förenta staterna. Också i Chiang Mai, Samui och Pattaya finns brådskande akutvård samt rutin- och långtidsvård i omfattande utsträckning. […]