Ordlista

A Att få vård Att få vård betyder tillgång till vård inom de tidsfrister om vilka i Finland stadgas i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010, 6 kap.). Dessa förutsätter att en patient genast får första hjälpen och brådskande vård oberoende av var han eller hon är bosatt. Man ska få icke-brådskande vård vid en hälsovårdscentral inom […]