Hälso- och sjukvårdssystemet i Finland

Ansvaret för att ordna tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården ligger hos kommuner och samkommuner. En kommun kan ordna tjänsterna genom att producera dem själv eller tillsammans med en annan kommun. Kommunen kan även köpa tjänsterna av ett privat företag eller en privat organisation. Tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården finansieras med skatteintäkter […]