Resor i det norska och svenska gränsområdet

Du får ersättning från FPA i efterhand för resekostnader enligt det färdsätt som anses vara nödvändigt. Du kan ansöka om ersättning med blankett SV 128 inom sex månader från betalningen.

Återresa till ett annat nordiskt land

Du kan få ersättning från FPA om du bor stadigvarande i ett annat nordiskt land och har insjuknat under en tillfällig vistelse i Finland och på grund av din sjukdom måste använda ett dyrare färdsätt för återresan än planerat. Förutsättningen är att du har vistats tillfälligt i Finland, till exempel en semesterresa. Du kan ansöka […]

Sverige

Akut insjuknande Personer som omfattas av den finländska sociala tryggheten behöver inte det europeiska sjukvårdskortet när de reser i de nordiska länderna. I Sverige räcker det därför i allmänhet med att du visar upp en identitetshandling när du uppsöker vård. Identitetshandlingen kan vara ditt pass, ett ID-kort utfärdat av polisen eller körkortet. I Sverige betalar […]