Sverige

Hälso- och sjukvårdssystemet Det svenska hälso- och sjukvårdssystemet innefattar både offentliga och privata hälso- och sjukvårdstjänster. Den offentliga hälso- och sjukvården styrs och ordnas antingen av landstinget, en lokal myndighet eller kommunen, som kan fritt förvalta och fördela sina egna medel för hälso- och sjukvården. Hälsotjänsterna kan därför variera. Privata hälso- och sjukvårdstjänster som har […]