Resor i det norska och svenska gränsområdet

Du får ersättning från FPA i efterhand för resekostnader enligt det färdsätt som anses vara nödvändigt. Du kan ansöka om ersättning med blankett SV 128 inom sex månader från betalningen.

Återresa till ett annat nordiskt land

Du kan få ersättning från FPA om du bor stadigvarande i ett annat nordiskt land och har insjuknat under en tillfällig vistelse i Finland och på grund av din sjukdom måste använda ett dyrare färdsätt för återresan än planerat. Förutsättningen är att du har vistats tillfälligt i Finland, till exempel en semesterresa. Du kan ansöka […]

Sverige

Hälso- och sjukvårdssystemet Det svenska hälso- och sjukvårdssystemet innefattar både offentliga och privata hälso- och sjukvårdstjänster. Den offentliga hälso- och sjukvården styrs och ordnas antingen av landstinget, en lokal myndighet eller kommunen, som kan fritt förvalta och fördela sina egna medel för hälso- och sjukvården. Hälsotjänsterna kan därför variera. Privata hälso- och sjukvårdstjänster som har […]