Som studerande eller forskare till Finland

Skol- och studerandehälsovården omfattar hälsokontroller hälso- och sjukvårdstjänster sjukvårdstjänster inom primärvården. Den kommun där läroanstalten har sin verksamhet ordnar tjänster inom skol- och studerandehälsovården för alla skolelever i grundskolan och gymnasiet samt för studerande på andra stadiets yrkesutbildning och fackhögskolor. Skolhälsovården ordnas i allmänhet i skolans utrymmen. Studerandehälsovården ordnas i allmänhet i läroanstaltens utrymmen eller […]

Flytt som studerande eller forskare

Om du flyttar från Finland för studier, en oavlönad praktik, forskning eller fortsatta studier utomlands, omfattas du vanligtvis av den finländska sjukförsäkringen under dina studier. Om du flyttar utomlands för en betald praktik, kan detta påverka din sjukförsäkring i Finland. Anmäl en utlandsvistelse som varar över tre månader och en permanent flytt till FPA. Anmäl […]