Statlig ersättning för vårdkostnader

Ersättning betalas för kostnader för vård som en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården har ansett vara nödvändig kostnader för primärvård och specialiserad sjukvård tjänster som är avgiftsfria för patienten, till exempel rådgivningsbyråtjänster och besök som personer under 18 år har gjort på en hälsovårdscentralläkares mottagning. Ersättningen uppgår högst till beloppet av de kostnader som […]