Den statliga ersättningen till den offentliga hälso- och sjukvården

FPA betalar den statliga ersättningen till den offentliga hälso- och sjukvården. På FPA:s webbplats finns en anvisning om . Statlig ersättning betalas till den offentliga hälso- och sjukvården för kostnader för vård som en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården har ansett vara nödvändig kostnader för primärvård och specialiserad sjukvård tjänster som är avgiftsfria för […]