THL:s statistik: Vårdköerna är olika långa i olika sjukvårdsdistrikt

10.4.2017

I slutet av december 2016 väntade 115 823 patienter på vård vid sjukvårdsdistriktens sjukhus och av dem hade nästan 2 000 köat till icke-brådskande vård i mer än ett halvår, framgår det ur THL:s statistikrapport. Snabbast fick klienterna icke-brådskande specialiserad sjukvård i Egentliga Finland och i Satakunta. Antalet patienter som köat i mer än ett […]

Statistik och forsknings­information

 kan du hitta på kontaktpunktens SlideShare-konto. FPA statistik innehåller information om bland annat europeiska sjukvårdskort (EHIC), om sjukvårdskostnader som uppstått utomlands och ersättning för dessa, och om förhandstillstånd för planerad vård. Institutet för hälsa och välfärd (THL) sammanställer statistik och registeruppgifter från social- och hälsovårdsorganisationer som verkar i Finland. Bland annat samlar man in information […]