Flytt som pensionär

Magistraten bedömer om du har en hemkommun i Finland efter att du flyttat. Om du har en registrerad hemkommun i Finland efter att du flyttat, kan du använda alla tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården. Du betalar då klientavgiften för kommuninvånarna. Om du inte har en hemkommun i Finland efter att du flyttat, får […]