Flytt som pensionär

Om du som pensionär flyttar utomlands tillfälligt eller permanent, avgör FPA om du är sjukförsäkrad i Finland efter att du flyttat. Oftast upphör din rätt till den finländska sjukförsäkringen på flyttdagen och då har du inte rätt till att till exempel använda FPA-kortet. Magistraten bedömer om du har en hemkommun i Finland efter att du […]