Slovenien

Akut insjuknande För sjukvårdsersättningar ansvarar Sloveniens sjukförsäkringsinstitution Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Den är indelad i tio regionala enheter som du kan kontakta för närmare information om sjukvård i Slovenien. Kontaktuppgifter till huvudkontoret och de regionala enheterna finns på ZZZS webbplats på engelska. Med det europeiska sjukvårdskortet får du vård inom den offentliga hälso- […]