Slovenien

Hälso- och sjukvårdssystemet Slovenien har ett socialförsäkringssystem med en enda offentlig försäkringsgivare, som beviljar den allmänna, obligatoriska sjukförsäkringen: den slovenska sjukförsäkringsinstitutionen (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ZZZS). ZZZS bevakar försäkringstagarnas intressen i förhandlingar gällande hälsovårdsprogram och verkställandet av dem, och som huvudsaklig köpare av tjänster inom hälso- och sjukvården har den en viktig roll i […]