Slovakien

Hälso- och sjukvårdssystemet I Slovakien får man hälso- och sjukvård baserat på en offentlig (obligatorisk) sjukförsäkring. I princip har alla rätt till kostnadsfri hälso- och sjukvård. För vissa särskilda fall (tandvård, läkemedel) stadgas det i lag att patienten ska betala vårdkostnaden helt eller delvis. I Slovakien finns tre sjukförsäkringsgivare. Samtliga är aktiebolag som förvaltar offentliga […]