Ersättning för vård utomlands

Du får ersättningar från FPA för vårdkostnader utomlands om du har betalat kostnaderna själv. Ansök om ersättningar från FPA med blankett SV 128 inom sex månader från betalningen. För att få ersättning förutsätts i allmänhet att motsvarande vård skulle ha getts inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland eller att den hade ersatts som […]

FPA:s sjukvårds­ersättningar

Du kan fritt formulera överklagan. Överklagandet ställs till besvärsnämnden för social trygghet (Samu). Skicka överklagandet till FPA. Överklagandet ska lämnas senast inom 30 dagar från den dagen du fick FPA:s beslut. Beslutet anses ha blivit delgivet sju dagar från den dagen beslutet postades.