Ersättning för vård utomlands

Förutsättningen för ersättning är i allmänhet att motsvarande vård skulle ha getts inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland eller att den hade varit ersättningsgill hos FPA. Vården som ersätts ska ingå i tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården i Finland. Tjänsteutbudet fastställs av tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården som finns i anslutning till social- […]

FPA:s sjukvårds­ersättningar

Du kan fritt formulera överklagan. Överklagandet ställs till besvärsnämnden för social trygghet (Samu). Skicka överklagandet till FPA. Överklagandet ska lämnas senast inom 30 dagar från den dagen du fick FPA:s beslut. Beslutet anses ha blivit delgivet sju dagar från den dagen beslutet postades.