Vårdkostnader inom den privata hälso- och sjukvården

Grunden för läkararvoden inom den privata hälso- och sjukvården är i allmänhet den genomsnittliga tiden som läkaren använder för att vårda patienten på mottagningen och det tillhörande för- och efterarbetet, såsom att sätta sig in i patienthandlingar, skriva patientjournal och gå igenom provsvar. Läkaren arbetar ofta som en självständig yrkesutövare inom den privata hälso- och […]