Vårdkostnader och ersättningar utomlands

Utgångspunkten utomlands är att klienten själv betalar kostnaderna för vården. EU-lagstiftningen och de internationella överenskommelserna om social trygghet som Finland har ingått kan förändra situationen så att du inte behöver själv betala alla dina vårdkostnader. Du betalar samma klientavgift för vården som lokalborna om du får medicinskt nödvändig vård i ett EU-/EES-land eller Schweiz med  […]