Vårdkostnader utomlands

Klientavgiften för hälso- och sjukvårdstjänster utomlands kan grunda sig på till exempel tjänstens produktifiering eller produktpris eller mållandets marknadspris. Kostnaden som uppbärs kan grunda sig även på om hälso- och sjukvårdstjänsten har producerats med offentliga eller privata medel. Utgångspunkten utomlands är att klienten själv betalar kostnaderna för vården. EU-lagstiftningen och de internationella överensstämmelserna som social […]