Patientskador utomlands

Den finländska patientförsäkringen täcker inte vård som getts utomlands. Du kan inte få ersättning från Finland för en patientskada som orsakats av vård som du har fått utomlands. När du söker dig utomlands för vård ska du ta reda på landets patientskadesystem. Säkerställ också att du fått tillräckligt mycket information vården och åtgärderna och om […]

Planerad vård utomlands

Intagningen till vård och ordnandet av vård sker alltid i enlighet med det vårdgivande landets lagstiftning. Ta på förhand noga reda på praktiska förfaringssätt och avgifter i anslutning till vården. Vård i ett EU-/EES-land eller Schweiz Om du bor i , kan du åka till ett annat EU-land för planerad vård. EU-lagstiftningen förpliktar länderna att […]

Information om hälso- och sjukvårdstjänsterna enligt land

På sidorna om varje land hittar du information om hälso- och sjukvårdstjänsterna i landet, särskilda omständigheter kring att ge och få vård i landet, avgifter samt sjukförsäkringsinstitutionen och andra hälsovårdsmyndigheter i landet. De finländska myndigheterna kan inte påverka vilken slags vård du får i ett annat land eller vårdkostnader som uppkommit utomlands. Ställ förfrågningar om […]

Kunskapsnätverk för ovanliga sjukdomar

Med  avses nätverk som täcker hela EU-området och där yrkesmänniskor inom hälsoområdet samt kunskapscentra som specialiserat sig på behandling av ovanliga sjukdomar i olika länder kan utbyta information och sakkunskap om vården. Verksamheten inom kunskapsnätverken bygger på frivilligt deltagande av yrkesmänniskor inom hälso- och sjukvården samt av organisationer. Genom att grunda kunskapsnätverk vill man stärka […]

Hjälpmedel utomlands

Om ditt hjälpmedel går sönder utomlands ersätter finländska myndigheter vanligtvis inte kostnaderna för service och reparation av hjälpmedel som uppstått utomlands och de ordnar inte heller reparationer utomlands, är finländska myndigheter inte förpliktade att leverera ett nytt hjälpmedel till dig till utlandet ansvarar du själv för ordnandet av transport och för transportkostnaderna, om du vill […]

Rehabilitering utomlands

Om ditt rehabiliteringsbehov uppstått till exempel till följd av en trafikolycka, ett olycksfall i arbetet eller en yrkessjukdom, har FPA inte ansvaret för att ordna rehabiliteringen, utan ansvaret ligger hos försäkringsbolag. Om du avser resa utomlands för rehabilitering ska du komma överens om förfaringssätten med ditt försäkringsbolag. Rehabilitering utomlands på basis av sjukförsäkringslagen Du kan […]

Långvariga sjukdomar

Det europeiska sjukvårdskortet (FPA) En läkare eller någon annan yrkeskunnig person inom hälso- och sjukvården vid vårdenheten avgör vilken slags vård och vilka undersökningar din långvariga sjukdom kräver. Vilken slags vård du får för din långvariga sjukdom bestäms alltid enligt vistelselandets lagstiftning. Vården eller undersökningarna i samband med vården är inte nödvändigtvis desamma som i […]

Graviditet och förlossning utomlands

Du får medicinskt nödvändig vård i samband med graviditet och förlossning med det europeiska sjukvårdskortet under din tillfälliga vistelse i ett annat EU-/EES-land eller i Schweiz. Med tillfällig vistelse avses vanligtvis en utlandsvistelse som varar mindre än sex månader. Om du emellertid sökt dig utomlands för planerad vård i samband med graviditet eller för förlossningen, […]

Fortsatt vård efter vård utomlands

Du får vård i enlighet med läkarens bedömning av vårdbehovet inom den offentliga hälso- och sjukvården i din hemkommun, fastän det är fråga om fortsatt vård efter vård utomlands. Fortsatt vård kan till exempel innebära sårvård efter en operation, laboratorieprov, efterkontroll, fysioterapi eller annan rehabilitering. Orsaken till att du fått vård utomlands påverkar inte den […]

Patienthandlingar utomlands

Om du söker dig utomlands för planerad vård ska du fråga av vårdgivaren vilka patienthandlingar som behövs för vården. Patienthandlingar som behövs är vanligtvis en remiss eller ett läkarutlåtande, en patient- eller vårdjournal samt svaren från laboratorieundersökningar och bilddiagnostiska undersökningar. Finskspråkiga patienthandlingar har man sällan nytta av utomlands sådana som de är. En del medicinska […]