Prehospital akutsjukvård och sjuktransporter

Med prehospital akutsjukvård avses brådskande vård av en person som insjuknat eller skadats plötsligt och vid behov transport av patienten till fortsatt vård. Personalen inom den prehospitala akutsjukvården inleder vid behov vården redan på den plats där patienten insjuknat eller skadats. Sjukvårdsdistrikten kan sköta den prehospitala akutsjukvården som egen verksamhet, i samarbete med räddningsväsendet eller […]