Sjukhus

Inom den specialiserade sjukvården är det alltid den behandlande läkaren eller tandläkaren som skriver remissen som bestämmer om vårdenhet. Han eller hon bedömer också på vilken nivå du behöver vård. Du kan alltså inte uppsöka vård till exempel vid ett universitetscentralsjukhus, om din sjukdom inte kräver vård på denna nivå. Du kan inte heller själv […]

Val av sjukhus

Kan jag välja en vårdenhet för specialiserad sjukvård på till exempel min studieort? För din specialiserade sjukvård ansvarar i allmänhet sjukvårdsdistriktet för din hemkommun, där det finns ett universitetssjukhus eller centralsjukhus och andra sjukhus. Om du vill kan du även välja en vårdenhet för specialiserad sjukvård var som helst i Finland. FPA ersätter resekostnaderna till […]

Offentlig hälso- och sjukvård

Tjänsterna inom primärvården ges oftast vid kommunens hälsovårdscentral. Kommunen kan även ordna tjänsterna inom primärvården tillsammans med en annan kommun eller köpa dem av ett privat företag eller en privat organisation. I lagen stadgas separat vilka hälso- och sjukvårdstjänster kommunen ska ordna. Inom ramen för lagstiftningen kan kommunerna ändå själva bestämma om tjänsternas omfattning och […]