Sjukhus

Vanligtvis ligger ansvaret för den specialiserade sjukvården hos det sjukvårdsdistrikt med ett centralsjukhus och andra sjukhus som din hemkommun hör till. Du kan även välja din vårdenhet för den specialiserade sjukvården inom den offentliga hälso- och sjukvården var som helst i Finland. Du väljer vårdenhet inom den specialiserade sjukvården i samråd med den läkare eller […]

Val av sjukhus

Kan jag välja en vårdenhet för specialiserad sjukvård på till exempel min studieort? För din specialiserade sjukvård ansvarar i allmänhet sjukvårdsdistriktet för din hemkommun, där det finns ett universitetssjukhus eller centralsjukhus och andra sjukhus. Om du vill kan du även välja en vårdenhet för specialiserad sjukvård var som helst i Finland. FPA ersätter resekostnaderna till […]

Offentlig hälso- och sjukvård

Tjänsterna inom primärvården ges oftast vid kommunens hälsovårdscentral. Kommunen kan även ordna tjänsterna inom primärvården tillsammans med en annan kommun eller köpa dem av ett privat företag eller en privat organisation. I lagen stadgas separat vilka hälso- och sjukvårdstjänster kommunen ska ordna. Inom ramen för lagstiftningen kan kommunerna ändå själva bestämma om tjänsternas omfattning och […]