Köpta tjänster

Ordnandet av de offentliga tjänsterna utgör merparten av verksamheten i kommunerna. Lagstiftningen förpliktar kommunerna att ordna social- och hälsovårdstjänsterna för sina invånare, men lagen fastslår inte i detalj verksamhetens omfattning, innehåll eller sättet att ordna dem. Detta beslutar kommunen själv om och det kan finns skillnader mellan verksamheten i olika kommuner. Kommunerna får fritt välja […]