Köpta tjänster

Ordnandet av de offentliga tjänsterna utgör merparten av verksamheten i kommunerna. Lagstiftningen förpliktar kommunerna att ordna social- och hälsovårdstjänsterna för sina invånare, men lagen fastslår inte i detalj verksamhetens omfattning, innehåll eller sättet att ordna dem. Detta beslutar kommunen själv om och det kan finns skillnader mellan verksamheten i olika kommuner. Kommunerna får fritt välja […]

Servicesedel vid vårdval

Praxis och tjänsteutbudet vid användning av servicesedel varierar mycket på olika håll i landet. Servicesedeln kan ha samma värde för alla användare eller också kan dess värde vara inkomstrelaterat och således beroende av användarens inkomster. I kommunerna används servicesedeln oftast inom tjänsterna för äldre, tandvården och vissa åtgärder inom den specialiserade sjukvården, till exempel starroperationer. […]