Flytt till ett EU-/EES-land eller till Schweiz

Följande faktorer påverkar din rätt att få vård i EU-/EES-länderna och Schweiz efter att du flyttat: Är du efter att du flyttat sjukförsäkrad i Finland eller inte, flyttar du tillfälligt eller permanent och vad är orsaken till din flytt. Enligt EU-lagstiftningen har endast ett land i taget ansvaret för dina vårdkostnader. Vid flytt utfärdar detta […]

Schweiz

Hälso- och sjukvårdssystemet Det schweiziska hälso- och sjukvårdssystemet innefattar både offentliga och privata hälso- och sjukvårdstjänster. Schweiziska sjukförsäkringskassor är organisationer som beviljar den obligatoriska sjukförsäkringen (KVG). Sjukförsäkringskassorna är icke-vinstdrivande organisationer som måste godkännas av det federala inrikesdepartementet. Om de vill, kan den erbjuda en tilläggsförsäkring utöver basförsäkringen. Den obligatoriska sjukförsäkringen som omfattas av sjukförsäkringslagen (KVG) […]