Flytt till ett EU-/EES-land eller till Schweiz

Följande faktorer påverkar din rätt att få vård i EU-/EES-länderna och Schweiz efter att du flyttat: Är du efter att du flyttat sjukförsäkrad i Finland eller inte, flyttar du tillfälligt eller permanent och vad är orsaken till din flytt. Enligt EU-lagstiftningen har endast ett land i taget ansvaret för dina vårdkostnader. Vid flytt utfärdar detta […]

Schweiz

Akut insjuknande I Schweiz betalar patienten en fast självriskavgift för hälso- och sjukvårdstjänster inom den lokala offentliga sektorn. Om kostnaderna är lägre än den fasta självriskavgiften fastställs avgiften enligt de uppkomna kostnaderna. Avgiften betalas till den schweiziska gemensamma sjukförsäkringsinstitutionen Gemeinsame Einrichtung Krankenversicherung, GE KVG. På GE KVG:s webbplats finns också utförlig information på engelska. Läkare […]