Enheter för sällsynta sjukdomar

Helsingfors Helsingfors universitets centralsjukhus Enheten för sällsynta sjukdomar (på finska) Åbo Åbo universitetscentralsjukhus Enheten för sällsynta sjukdomar (på finska) Tammerfors Tammerfors universitetsjukhus Sällsynta sjukdomar Uleåborg Uleåborgs universitetssjukhus Enheten för sällsynta sjukdomar (Harvi) (på finska)