Ryssland

Hälso- och sjukvård Den offentliga hälso- och sjukvården är i princip avgiftsfri för alla ryska medborgare. Det kan dock finnas stora skillnader i de hälso- och sjukvårdstjänster som den offentliga och den privata sektorn tillhandahåller, och vårdmetoderna kan variera. De privata sjukhusen i S:t Petersburg och Moskva håller hög nivå och personalen talar också engelska. […]