Patientsäkerhet

Ansvaret för patientsäkerheten ligger hos hälso- och sjukvårdspersonalen, men du som klient inom hälso- och sjukvården har en central roll i främjandet av patientsäkerheten vid din vårdenhet. Patientsäkerhet är vård där din säkerhet inte äventyras på grund av olycksfall, misstag eller glömska, de principer, praxis och goda tillvägagångssätt vid hälso- och sjukvårdsenheten som finns för […]