Resor i det norska och svenska gränsområdet

Du får ersättning från FPA i efterhand för resekostnader enligt det färdsätt som anses vara nödvändigt. Du kan ansöka om ersättning med blankett SV 128 inom sex månader från betalningen.

Återresa från ett annat nordiskt land

Sjukförsäkringsinstitutionen i ditt vistelseland ersätter tilläggskostnader som orsakas av hemresan om du har insjuknat i ett annat nordiskt land och fått sjukvård där. Ersättningar betalas om du på basis av ett läkarintyg måste använda ett dyrare färdsätt för hemresan än planerat. Kostnader för ett dyrare färdsätt på grund av sjukdom ersätts även om du i […]

Resor i samband med vård utomlands som en köpt tjänst

Resorna ersätts till den i betalningsförbindelsen nämnda vårdenheten i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz, där undersökningarna har gjorts, vården har getts eller rehabiliteringen har ordnats. Ansök om ersättning för resor i samband med vård som en köpt tjänst från FPA med blankett SV 128 eller SV 4. Bifoga till ansökan en kopia av betalningsförbindelsen samt […]

Ersättning av resor vid planerad vård utomlands

Om du reser till ett annat land än ett EU-/EES-land eller Schweiz för att använda hälso- och sjukvårdstjänster, ersätts inte resekostnaderna. Ansök om ersättning för resekostnaderna från FPA inom sex månader från betalning med blankett SV 128. Resor i samband med vård som ges med förhandstillstånd Om FPA har beviljat dig ett förhandstillstånd för vård […]

Ersättning av resor vid akut insjuknande utomlands

I vissa situationer kan du även få resan för ett självriskpris om du i mållandet visar upp det europeiska sjukvårdskortet. Om du har insjuknat eller behövt vård på grund av graviditet eller förlossning i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz, ersätts resekostnaderna till den närmaste vårdenheten i mållandet. Om du behöver fortsatt vård direkt när du […]

Resor i samband med vård utomlands

Du kan få ersättning för resekostnader, om kostnaderna har uppstått från resor i samband med sjukvård eller vård vid graviditet eller förlossning i ett EU-/EES-land eller Schweiz kostnaderna enkel väg överstiger självrisken på 25 euro du har betalat alla vårdkostnaderna själv. FPA ersätter resekostnaderna i huvudsak enligt det billigaste färdsättet till den närmaste vårdenheten. I […]

Ersättning av resor för personer från utlandet

Du kan få ersättning från FPA för resekostnader i samband med vård i Finland om du bor stadigvarande eller är sjukförsäkrad i Finland du är sjukförsäkrad i ett annat EU-/EES-land, Schweiz eller Australien och har fått medicinskt nödvändig vård under en tillfällig vistelse i Finland bor stadigvarande i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz och Finland […]

Resor i samband med vård i Finland

FPA ersätter resekostnader i samband med vård om du bor i Finland. Dessutom ersätter FPA resekostnader till klienter som bor utomlands och som är sjukförsäkrade i Finland eller för vars sjukvårdskostnader Finland ansvarar för. Reseersättningar betalas även till klienter som har rätt till vård i Finland på basis av EU-lagstiftningen eller en internationell överenskommelse. Om […]

Resor och transporter

Storleken på den ersättning för resor och transporter som FPA betalar ut påverkas av vilket transportmedel klienten använder, vilken persongrupp hen tillhör och hurdan rätt till vård i Finland hen har. När den person som använder hälsovårdstjänsterna kommer från utlandet, ersätter FPA i vissa situationer transportarrangören för de resekostnader som uppstått i Finland. FPA ersätter […]