Reseförsäkring och andra försäkringar

Privata försäkringar kan ge tilläggsskydd beträffande användningen av hälso- och sjukvårdstjänster i destinationslandet. EU-lagstiftningen tryggar rätten till vård och ersättning för kostnaderna i EU- och EES-länder samt Schweiz. Även de internationella avtal om social trygghet som Finland har ingått ger i vissa situationer rätt till vård i Australien och Québec i Kanada. Detta innebär att […]